Hemförsäkring

Så kallade hemförsäkringar är försäkringar som tecknas för att skydda hemmet och bostaden man har. Det finns särskilda hemförsäkringar för så väl hyresrätter, bostadsrätter, villor och fritidshus, och givetvis bör man alltid när man tecknar en hemförsäkring välja en försäkring som gäller för just den boendetyp man har. Annars kan man nämligen vara överförsäkrad eller underförsäkrad, vilket förstås inte är bra.

Till hemförsäkringar kan olika tilläggsförsäkringar tecknas, t.ex. drulleförsäkringar, som förmodligen är de mest populära tilläggsförsäkringarna, och det erbjuds gott om olika rabatter för dessa försäkringar. T.ex. kan studenter få rabatter för att försäkra sina hem billigare, och försäkringsbolagen ger även den som skyddar hemmet med hjälp av t.ex. ett larm kopplat till en larmcentral eller brandvarnare rabatter som tack för detta. Dessa försäkringar erbjuds vidare av många olika försäkringsbolag i Sverige idag, vilket är mycket positivt, för detta har drivit ned priserna på dem en hel del. Det behöver därför verkligen inte kosta skjortan längre att teckna en hemförsäkring.

Mer än bara skydd för ditt hem

I hemförsäkringar har även andra försäkringsmoment, utöver de som rör hemmet och lösöret, paketerats in. Exempelvis får du ett reseskydd som skyddar dig om något skulle hända när du är ute och reser, ett ansvarsskydd som hjälper dig om du skulle bli skadeståndsskyldig, ett rättsskydd som kan vara till hjälp om du blir indragen i en rättslig tvist och överfallsskydd om du skulle bli överfallen, misshandlad eller liknande, för att bara nämna några få exempel. På villaförsäkringar.com kan du läsa mer om detta.

hemförsäkring

Välj hemförsäkring med omsorg

I stora drag är de flesta hemförsäkringar mycket lika varandra, men när man går in på de mindre detaljerna är skillnaderna faktiskt ganska stora. I vissa hemförsäkringar finns nämligen fler undantag än i andra, och exakt hur mycket man får ut om något händer, dvs. de så kallade ersättningsnivåerna, varierar också en hel del, men detta är bara två exempel på de skillnader som kan förekomma. Även prisskillnaderna är avsevärda, så att jämföra många olika hemförsäkringar innan man tecknar en kan helt klart hjälpa en att spara pengar på hemförsäkringen.